Orliki Grodzisko Raciechowice: Karta Orlika

Program edukacyjno-szkoleniowy

Dobry zawodnik, to nie tylko dobry piłkarz, ale także solidny uczeń! Wychodząc naprzeciw tym słowom w Szkółce Piłkarskiej Orliki Grodzisko Raciechowice wprowadzone zostały tzw. Karty Orlika, w których oceniana jest postawa zawodnika na treningach, w szkole oraz w domu.

Karta Orlika została stworzona z myślą o zawodnikach Szkółki Piłkarskiej Orliki Grodzisko Raciechowice oraz ich rodzicach.Głównym celem jest wykreowanie postawy wzorowego zawodnika poprzez połączenie wielu elementów sportowych oraz edukacyjno-wychowawczych.

Zadaniem trenerów w Szkółce Piłkarskiej Orliki Grodzisko Raciechowice  jest dbanie o rozwój fizyczny zawodników, jednak poza aspektem czysto sportowym duży nacisk kładziemy na edukacje. Indywidualna ocena postępów sportowych oraz szkolnych pozwoli wykreować wśród naszych podopiecznych obraz „piłkarza – ucznia”. Chcemy aby zawodnicy nie tylko skupiali się na piłce nożnej lecz mieli świadomość jak ważne i potrzebne jest wykształcenie.

Celem Karty Orlika jest również promowanie wśród zawodników dobrego wychowania oraz odpowiedniej postawy sportowca. Zawodnik Szkółki Piłkarskiej Orliki Grodzisko Raciechowice postępuję zgodnie z zasadami fair play, jest uczciwy i godnie reprezentuje barwy klubowe również poza Szkółką.

Pomoc rodziców jest nieoceniona w systematycznym i prawidłowym działaniu w ramach Karty Orlika. Jako, że wręcz niemożliwe byłoby monitorowanie na bieżąco wyników w nauce każdego z zawodników przez kadrę trenerską pragniemy abyście Państwo również wzięli udział w systematycznej ocenie postępów w nauce Państwa dziecka.

Każdy zawodnik Szkółki Piłkarskiej co roku otrzymywał będzie kartę Orlika, czyli zestawienie miesięcznych osiągnięć zarówno piłkarskich jak i edukacyjnych. Karta składa się z 3 stron do uzupełnienia.

Strona pierwsza zawiera miejsce na zdjęcie oraz dane zawodnika, które wypełnia trener. Na stronie drugiej znajdują się odpowiednio rubryki POSTAWA ZAWODNIKA oraz TESTY. Pozycje te wypełnianie są przez trenerów, systematycznie co miesiąc. Po zamknięciu całego roku wystawiana jest ocena za cały sezon.

Trzecia strona podzielona jest na dwie części. Górna część POSTAWA UCZNIA uzupełniana jest wspólnie z rodzicami co miesiąc oraz sezonowo. Dolna część FORMA ORLIKA to całościowa ocena obejmująca łączną ocenę wszystkich wcześniej wymienionych składowych. Również tutaj wystawiana jest ocena cząstkowa za poszczególne miesiące oraz ocena za cały sezon.

W miejscach z logiem Szkółki na stronach 2 i 3 trenerzy wklejać będą medale określonego koloru, odpowiednio:

 • Złoty – postawa wzorowa
 • Srebrny – postawa bardzo dobra
 • Brązowy – postawa dobra
 • ***zawodnicy starszych grup oceniani są nie przez medale, a ocenami od 1 do 5, tak jak zaznaczono w kartach.

W okienku CAŁY SEZON trenerzy wklejać będą analogicznie medale odpowiedniego koloru biorąc pod uwagę wszystkie medale w poszczególnej kategorii.

Postawa zawodnika

W rubryce POSTAWA ZAWODNIKA oceniać będziemy naszych podopiecznych pod kątem postępów na treningach, meczach, turniejach oraz ich zachowania i zaangażowania.

W skład tej oceny wchodzą :

 • Przestrzeganie regulaminu zawodnika
 • Obecność na treningach
 • Zaangażowanie na treningach
 • Postawę fair play podczas treningu
 • Odpowiednie zachowanie poza treningami
 • Realizowanie zadań domowych

Każdy zawodnik oceniany będzie indywidualnie, co miesiąc uzyskując odpowiednią ocenę swojego postępowania, która wpłynie na ocenę całościową na koniec sezonu. Pragniemy nadmienić, że dodatkowo duży nacisk kładziemy na odpowiednie reprezentowanie barw Szkółki Piłkarskiej Orliki Grodzisko Raciechowice poza zajęciami sportowymi.

Chcąc na bieżąco monitorować właściwy rozwój sportowy naszych podopiecznych stworzyliśmy serie testów sprawnościowo – piłkarskich. Testy ze zostały dobrane odpowiednio do wieku zawodników i pozwolą analizować rozwój każdego zawodnika.

Testy przeprowadzane będą dwa razy w roku – w okresie jesienno-zimowym i wiosenno-letnim. Każdy test zapisywany będzie na indywidualnym formularzu testowym tworząc w ten sposób bazę danych na potrzeby Szkółki Piłkarskiej. Najlepsza próba z każdego testu porównywana będzie z wynikami całej grupy. Na tej podstawie wynik nagrodzony zostanie odpowiednim medalem na karcie.

Pragniemy nadmienić, że testy nie są formą rywalizacji a jedynie informacją dla trenerów odnośnie poziomu sprawności poszczególnym zawodników.

Postawa ucznia (oceniają rodzice)

Część Karty Orlika przeznaczona dla rodziców. Pod koniec każdego miesiąca trenerzy poproszą państwa o wpisanie w poszczególne miejsca odpowiednich liter:

Z –złoty ; S – srebrny ; B – brązowy. W ich miejsce trenerzy przykleją medal danego koloru odpowiadający wynikom w nauce.***Zawodnicy starszych grup oceniani są nie przez medale, a ocenami od 1 do 5, tak jak zaznaczono w kartach.

Sugerujemy, aby przy Ocenie POSTAWY UCZNIA, rozważyli Państwo Nasze wytyczne:

 • Postawa na lekcjach
 • Zachowanie w szkole/przedszkolu
 • Nauka w domu
 • Postępy w nauce
 • Start w konkursach, olimpiadach

Chcemy aby nasi zawodnicy byli świadomi jak ważną role w życiu odgrywa dobre wykształcenie, dlatego prosimy Państwa o sumienne i odpowiadające rzeczywistości ocenianie postawy Państwa dziecka.

Forma Orlika

Główna część Karty Orlika określająca ogólne postępy poczynione przez zawodnika.

W skład FORMY ORLIKA wchodzą poszczególne wyniki otrzymane w danym miesiącu. Waga otrzymanych ocen nie jest jednakowa.

Najważniejszą ocena jest POSTAWA ZAWODNIKA.

POSTAWA UCZNIA jest kolejnym elementem branym pod uwagę.

Wyniki z TESTÓW również są uwzględniane w ocenie.

Na podstawie medali z FORMY ORLIKA raz do roku przyznawana będzie nagroda ORLIKA ROKU – dla najbardziej wszechstronnego zawodnika Szkółki Piłkarskiej Orliki Grodzisko Raciechowice

Na podstawie medali z POSTAWY ZAWODNIKA oraz TESTÓW raz do roku przyznawana będzie nagroda ZAWODNIKA ROKU - dla najlepszego piłkarza w Szkółce Orliki Grodzisko Raciechowice

Na podstawie medali z POSTAWY UCZNIA oraz POSTAWY ZAWODNIKA – raz do roku przyznawana będzie nagroda ORŁA ROKU – dla najlepszego ucznia w Szkółce Orliki Grodzisko Raciechowice

UWAGA:Szanowni rodzice, uprzejmie prosimy, aby zwracać karty z ocenami w pierwszym tygodniu każdego miesiąca z wpisaną oceną za ubiegły miesiąc. (czyli np. w pierwszym tygodniu kwietnia z oceną za marzec). Z góry dziękujemy!